Föreningen

Bygdegårdsföreningen Societetshuset Öregrund 

”Ny förening kämpar för Societetshuset”

Bygdegårdsföreningen har en lång historia, från att vara en Societetssalong i varmbadhuset
till vad den är idag.
1892 beslöt badstyrelsen att det skulle byggas ett särskilt Societetshus i Badhusparken.
Badhusparken var inte stor nog för att rymma ytterligare en stor byggnad, bolaget beslöt att köpa lektor N P Ödmans tomt som gränsade till parken.
20 juli 1893 invigdes det nya Societetshuset, om den högtidliga invigningen kan man läsa om i Östhammars Tidning.
Societetshuset blev Biograf 1919, I slutet på 30-talet började badlivet tona bort och Societetshuset var stängt vissa perioder, och var också flyktingförläggning för estniska flyktingar.
1947 hyrdes huset ut till en arrangör av dansaftnar, och under 1950-talet uthyrdes lokalen till olika fabriksrörelser, då ändrades också husfasaden att se ut som just en fabrikslokal.

Men redan inför Öregrunds 500-årsfirande 1991 fanns planer på att göra huset till en samlingsplats för Öregrundsborna. Efter många turer med Kommunen som äger fastigheten så vann den aktionsgrupp som kämpat i flera år, och det bildades en interimsstyrelse som fick nyttjanderätten.

Idag så är det mest uthyrningsverksamhet som bedrivs, mycket populärt för bröllop och andra stora fester, men även konferenser, konserter och olika föreningar som har vecko- & månadsträffar mm.

Bästa hälsningar
Monica Kinge

http://home.swipnet.se/~w-86149/societetshuset.htm